Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy techniczne i systemowe szkolenia otwarte z zakresu m.in.:

  • Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Metrologii i Pomiarów
  • Bezpieczeństwa maszyn
  • Systemów Zarządzania Jakością
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemów Zarządzania Energią
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • Bezpieczeństwa Żywności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz z harmonogramem szkoleń.

Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji950 zł19 października 2018
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji1100 zł13–14 grudnia 2018
14–15 marca 2019
Metrologia i Pomiary
Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel850 zł8 lutego 2019
Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności850 zł16 listopada 2018
Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)1100 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Próba udarności metodą Charpy’ego oraz statyczna próba rozciągania1000 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Bezpieczeństwo Maszyn
Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych950 zł23 listopada 2018
1 marca 2019
System Zarządzania Jakością
Wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – szkolenie ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem różnić w stosunku do poprzedniej wersji przedmiotowej normy600 zł9 listopada 2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015900 zł11 stycznia 2019
29 marca 2019

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015500 zł24 października 2018
System Zarządzania Środowiskowego
Wymagania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 – szkolenie ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem różnić w stosunku do poprzedniej wersji przedmiotowej normy600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015900 zł4-5 lutego 2019
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015500 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana600 zł16 stycznia 2019
Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001/ OHSAS 18001/ ISO 45001 (norma z zakresu BHP do wyboru) – szkolenie ogólne900 zł18 stycznia 2019
System Zarządzania Energią
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 – szkolenie ogólne600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią600 zł26 października 2018
7 marca 2019
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015900 zł17–18 grudnia 2018
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001/ OHSAS 18001/ ISO 45001 (norma z zakresu BHP do wyboru)1100 zł24–25 stycznia 2019
8–9 marca 2019
Szkolenie doskonalące dla auditorów zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Szkolenie doskonalące dla auditorów zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001/ OHSAS 18001/ ISO 45001 (norma z zakresu BHP do wyboru)900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Bezpieczeństwo Żywności
Przegląd wymagań prawnych dla materiałów do kontaktu z żywnością800 zł22 lutego 2019
Przegląd wymagań technicznych, organizacyjnych i dokumentacyjnych dla producentów żywności w oparciu o Kodex Alimentarius, rozporządzenie UE 852/2004 i Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia600 zł20 lutego 2019
Wymagania standardów IFS v6.1. oraz BRC v8 dla producentów żywności800 zł29–30 listopada 2018
Wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1 dla producentów żywności800 zł10 grudnia 2018
Zakładowa kontrola produkcji
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim950 zł21 listopada 2018
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych950 zł21-22 marca 2019
Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1100 zł26-27 lutego 2019

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Napisz do nas: szkolenia@simptest.com.pl