OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Próba udarności metodą Charpy’ego oraz statyczna próba rozciągania

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodyką badań własności mechanicznych materiałów metalowych oraz analiza otrzymanych wyników

Profil uczestnika:

Pracownicy kontroli jakości, pracownicy laboratorium, kadra kierownicza, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

 • Mechanizmy odkształcenia w materiałach
  • budowa krystaliczna metali
  • odkształcenie sprężyste, prawo Hooka, moduł sprężystości Younga
  • odkształcenie plastyczne, granica plastyczności, płynięcie, linie Lűdersa – Czernowa
  • anizotropia w wyrobach stalowych i jej wpływ na wyniki badań
  • umocnienie przy odkształceniu, zgniot, rekrystalizacja
  • wpływ temperatury na wytrzymałość stali
  • pobieranie próbek wg. PN-EN ISO 377:2017-09
  • starzenie próbek
 • Statyczna próba rozciągania
  • zasada i warunki wykonania próby
  • przygotowanie próbek do badań
  • wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, ReH, ReL, R0,2, A, Z, E)
  • interpretacja wykresów rozciągania (wyraźna granica plastyczności, umowna granica plastyczności)
  • histereza, zjawisko Gerstnera
  • ocena przełomów
  • interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
  • spójność pomiarowa
  • próby technologiczne (zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, roztłaczanie pierścienia itd.)
 • Próba metodą Charpy’ego
  • zasada i warunki wykonania próby
  • praca łamania a udarność
  • przygotowanie próbek do badań (karb U i V)
  • badania w temperaturach obniżonych oraz badanie udarności stali po starzeniu
  • sprawdzanie okresowe oraz codzienne młota (wg PN-EN ISO 148-1:2017-2)
  • ocena przełomów
  • interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
  • spójność pomiarowa
 • Ćwiczenia podsumowujące, dyskusja

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1000zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptest.com.pl.