OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Przegląd wymagań technicznych, organizacyjnych i dokumentacyjnych dla producentów żywności w oparciu o Kodex Alimentarius, rozporządzenie UE 852/2004 i Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami dla producentów żywności oraz usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie

Profil uczestnika:

Pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w zakładach produkujących żywność, pracownicy kontroli jakości, absolwenci studiów związanych żywnością, chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności, dystrybutorzy oraz hurtownicy żywności, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

 • Jakość żywności i współczesne zagrożenia
 • Kodeks Żywnościowy, rozporządzenie 852/2004 – przegląd wymagań
 • Omówienie wymagań w zakresie
  • Lokalizacja
  • Budynki i pomieszczenia
  • Struktury wewnętrzne i wyposażenie
  • Wymagania dla urządzeń
  • Zaopatrzenie w wodę, gospodarowanie odpadami, ścieki
  • Mycie, higiena osobista i stan zdrowia
  • Kontrola temperatury
  • Powietrze i wentylacja
  • Oświetlenie
  • Przechowywanie
  • Kontrola procesów
  • Nadzór nad szkodnikami
  • Transport
  • Informacja o produkcie i znakowanie
  • Szkolenia
 • System HACCP – przegląd wymagań
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – przegląd wymagań
 • System HACCP – przegląd wymagań
 • System HACCP – warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

600zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptest.com.pl.