OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Szkolenie doskonalące dla auditorów zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001/ OHSAS 18001/ ISO 45001 (norma z zakresu BHP do wyboru)

Cel szkolenia:

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności związanych z prowadzenie auditów wewnętrznych w organizacji

Profil uczestnika:

Auditorzy wewnętrzni, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

  • Pojęcia, definicje i terminologia
  • System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – wymagania
  • System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 –wymagania
  • System zarządzania bhp wg PN-N 18001/ OHSAS 18001/ ISO 45001(norma z zakresu BHP do wyboru) –wymagania
  • Podejście procesowe i oparte na myśleniu o ryzyku
  • Wymagania dotyczące auditorów – norma ISO 19011
  • Formułowanie niezgodności
  • Opracowywanie raportu z auditu
  • Proces certyfikacji wg ISO/ IEC 17021
  • Egzamin końcowy (test)

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

900zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptest.com.pl.