OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wymagania standardów IFS v6.1. oraz BRC v8 dla producentów żywności

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami standardów IFS oraz BRC

Profil uczestnika:

Pracownicy oraz osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w zakładach produkujących żywność, pracownicy kontroli jakości, absolwenci studiów związanych żywnością, chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

  • Jakość żywności i współczesne zagrożenia
  • Przegląd i porównanie struktury i wymagań standardów
  • Dokumentowanie Systemów Bezpieczeństwa Żywności
  • Rola systemu HACCP w planowaniu i realizacji bezpiecznych wyrobów
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Zarządzanie incydentami i zarządzanie kryzysowe
  • Food defense i biovigilance – czyli obrona żywności w praktyce
  • Food fraude – fałszowanie żywności

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

800zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptest.com.pl.