OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wymagania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 – szkolenie ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem różnić w stosunku do poprzedniej wersji przedmiotowej normy

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego, wskazanie różnic w stosunku do poprzedniego wydania normy

Profil uczestnika:

Auditorzy wewnętrzni, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości, osoby pracujące w systemach zarządzania środowiskiem, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

  • Pojęcia i definicje dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (zmiany w definicjach)
  • Struktura normy z zakresu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015
  • Wymagania normy ISO 14001:2015 (zmiany w porównaniu z normą ISO 14001:2004)
  • Podejście procesowe i oparte na myśleniu o ryzyku

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

600zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptest.com.pl.